Poemas para unha Loia

3 Comentarios to “Poemas para unha Loia

  1. […] –foi a súa última publicación en vida–, recuperou en 1997 Espiral Maior –como posfacio aos poemas de Loia– e agora encabeza a escolma Modesta proposición e outros ensaios preparada por Xerais. Houbo […]

  2. […] baseados todos eles en textos dos libros Poemas 1981/1991, Poesía última de amor e enfermidade e Poemas para unha loia, Manu Clavijo realizou xa múltiples concertos, tanto dentro como fóra das nosas fornteiras. A […]

  3. […] haberlos visto antes. Loia, un fanzine fundado por Rivas y su hermano en la capital, albergó sus primeros poemas, que terminarían empapados por el poso de la adversidad: Pereiro contrae el síndrome tóxico y […]